Ashtanga Yoga

Ashtanga Yoga

Patanjali’nin yoganın sekiz organı kavramı üzerine kurulu bir yoga sistemidir. K. Pattabhi Jois tarafından geniş kitlelere tanıtılan Ashtanga Yoga’da, yoganın sekiz dalının uygulanabilmesi için öncelikle bedenin güçlü ve sağlıklı olması gerekir. Bunu sağlayabilmek için, duruşların nefesle eşzamanlı olarak aşamalı seriler halinde uygulandığı çalışmalar geliştirilmiştir. Bu çalışma sürecinde bedenin sıcaklığı içeriden yükseltilerek bolca terleme yoluyla tüm toksinler atılarak beden arındırılır.
Asthanga Yoga’da duruşlar vinyasa ve tristhana ile uygulanır. Vinyasa, hareket ve soluma sistemidir. Her duruş bir nefes eşliğinde uygulanır. Arka arkaya uygulanan duruşlar nefeslerle eşzamanlı ilerler. Tristhana ise duruş, soluma ve belli bir bölgeye odaklanmanın birlikte uygulamasıdır. Duruşlar nefeslerle eşzamanlı ilerlerken bedenin belli bölgelerine odaklanılır. Aynı anda nefese, duruşa ve bölgeye odaklanma ciddi bir konsantrasyon gücü gerektirir..